5,114
Dziś Sobota
2024-04-20

Obejrzyj koniecznie, u których podmiotów gospodarczych w województwie dolnośląskim rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków UE

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_rozmowa biznesowa_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-20 Śledź instytucje, które w województwie dolnośląskim aktualnie publikują najwięcej ogłoszeń przetargowych z dotacją UE

Opis
Artykuł prezentuje podmioty gospodarcze, które opublikowały najwięcej przetargów z dotacją UE. Podmioty te korzystają z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych. Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług, czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-20 godz: 7:44:51
2.Ilość wszystkich firm w województwie dolnośląskim wynosi: 601957
3.Ilość firm AKTYWNYCH w województwie dolnośląskim wynosi: 321534
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym podmiotom, które obecnie w województwie dolnośląskim wykazują coraz wyższe zainteresowanie finansowaniem swoich przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że choć za okres 1-20 kwiecień 2024 sytuacja pod względem liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych jest na czołowych miejscach wyrównana, to na pierwszym miejscu widzimy GMINA MIEJSKA ZGORZELEC z liczbą 6 przetargów dotowanych przez UE.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu wśród instytucji coraz powszechniej wykorzystujących fundusze UE jest FUNDACJA KOBE z przyrostem ilości przetargów wynoszącym 6.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się obecnie FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. Instytucja ta zwiększyła liczbę przetargów finansowanych ze środków unijnych o 4.
Podmioty o największym wzroście liczby przetargów z dotacją UE w województwie dolnośląskim za okres 1-20 kwiecień 2024

W REGIONACH Panorama regionu – porównaj, które podmioty gospodarcze w Twoim otoczeniu najpowszechniej wykorzystują środki unijne

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Sprawdź, które podmioty gospodarcze w województwie dolnośląskim publikowały w ubiegłych miesiącach najwięcej ogłoszeń przetargowych

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj przyszłych liderów pozyskiwania środków unijnych w województwie dolnośląskim

Trwa pobieranie danych...