5,115
Dziś Sobota
2024-04-20

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w województwie dolnośląskim

Aktualizacja: dzisiaj18:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2024-04-20 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w województwie dolnośląskim obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-20 godz: 18:45:08
2.Ilość wszystkich firm w województwie dolnośląskim wynosi: 601957
3.Ilość firm AKTYWNYCH w województwie dolnośląskim wynosi: 321534
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-20 kwiecień 2024 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w województwie dolnośląskim, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność pogotowia ratunkowego. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 10.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 7.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 70% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 6.
Działalności gospodarcze o największym spadku w województwie dolnośląskim za okres 1-20 kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność pogotowia ratunkowego
-10
2
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
-7
3
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
-6
4
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
-6
5
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
-5
6
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
-5
7
Działalność związana z tłumaczeniami
-5
8
Praktyka pielęgniarek i położnych
-5
9
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
-4
10
Pozostałe badania i analizy techniczne
-4

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w województwie dolnośląskim w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w województwie dolnośląskim ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...