5,114
Dziś Sobota
2024-04-20

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w województwie dolnośląskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-20 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w województwie dolnośląskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-20 godz: 7:44:52
2.Ilość wszystkich firm w województwie dolnośląskim wynosi: 601957
3.Ilość firm AKTYWNYCH w województwie dolnośląskim wynosi: 321534
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w województwie dolnośląskim, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Wydobywanie soli. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu). Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Wydobywanie węgla kamiennego to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w województwie dolnośląskim – kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Wydobywanie soli
1
2
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
1
3
Wydobywanie węgla kamiennego
1
4
Sprawy zagraniczne
1
5
Górnictwo rud żelaza
1
6
Produkcja pozostałych tkanin
1
7
Transport rurociągami paliw gazowych
1
8
Rybołówstwo w wodach morskich
1
9
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
1
10
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w województwie dolnośląskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w województwie dolnośląskim prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...