5,115
Dziś Sobota
2024-04-20

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w województwie dolnośląskim

Aktualizacja: dzisiaj18:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-20 Najrzadziej wybierane uprawnienia w województwie dolnośląskim

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-20 godz: 18:45:07
2.Ilość wszystkich firm w województwie dolnośląskim wynosi: 601957
3.Ilość firm AKTYWNYCH w województwie dolnośląskim wynosi: 321534
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w województwie dolnośląskim potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu kwiecień 2024 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających lub substancji psychotropowych niebędących produktami leczniczymi. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w województwie dolnośląskim – kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających lub substancji psychotropowych niebędących produktami leczniczymi
1
2
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku
1
3
Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
1
4
Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
1
5
Zezwolenie na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
1
6
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym
1
7
Zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2
8
Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego
2
9
Rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego
2
10
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w województwie dolnośląskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w województwie dolnośląskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...